Regler for leje af hal

REGLER FOR LEJE AF HAL

Reglerne er gældende for alle, der lejer hallen eller enkelte bassiner.


Booking af Rønne Svømmehal 


For folkeoplysende foreninger, klubber og kommunale skoler, skal der hvert år ansøges om svømmetider i Conventus. Tiderne skal ansøges inden d. 1. maj i indeværende år.

I 2023 blev der afholdt fordelingsmøde medio maj. Svømmehallen vil fremadrettet bestræbe sig på at afholde fordelingsmøde en gang årligt for alle der ønsker tider i hallen.


Da Rønne Svømmehal er en selvejende institution er vi ikke forpligtet til at efterkomme de kommunale fordelingsregler, men da vi får kommunal støtte, henstiller Bornholms Regionskommune til, at vi også benytter fordelingsreglerne. Rønne Svømmehal har en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune, som til en hver tid overholdes. Vær opmærksom på, at der ikke er nogen krav for kommunens side om, at vi stiller hallen til rådighed i weekender. Derfor forbeholder vi os retten til at afvise ansøgte tider i weekender, hvis ikke det giver et positivt dækningsbidrag for svømmehallen.

De kommunale fordelingsregler kan læses her:

https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/lokaler/Documents/Fordelingsregler.pdf


Vær opmærksom på, at vi forsøger at tilgodese haltider til nye aktiviteter, der forventes at opfylde minimumskravet. Minimumskravet er 12 deltagere til aktiviteten. Rønne Svømmehal gør meget ud af, at føre statistik over alle brugergrupper, således vi kan fordele haltiderne derefter. 


Når tiderne er blevet godkendt i Conventus, detailbooker svømmehallen tiderne. 


Private skoler, institutioner og virksomheder der ønsker at leje hallen, bedes rette henvendelse direkte til svømmehallen via mail. 


Det er muligt at leje enkelte bassiner. Fremover skal alle bassiner ansøges separat. Dette fremgår af Conventus. 

 

Det er ikke tilladt for folkeoplysende foreninger, at leje hallen for 183,43 kr. i timen (Takst 2024), og derefter opkræve entré fra brugere der ikke er medlemmer i klubben eller foreningen. Hvis I ønsker at tage entré fra øvrige brugere, udover jeres medlemmer, betaler I fuld lejepris.


Det er heller ikke tilladt at arrangere private arrangementer i svømmehallen, medmindre det aftales med svømmehallens ledelse. 


Uanset hvem der lejer hallen, er bassinet eller bassinerne jeres i hele lejeperioden.

I har ret til at benytte bad og omklædning 10 minutter inden svømmetiden starter. Efter endt svømmetid kan I benytte bad og omklædning i 15 minutter. Vi beder jer om at respektere disse regler, da de er nødvendige, især når svømmetider mellem de forskellige brugere skal hænge sammen på fornuftig vis.


I er velkomne til at benytte vores cafeteria, så længe I har lyst, når hallen er åben. Vi beder jer dog om at fjerne affald fra madpakker og lignende.

Hvis I er de første brugere fra morgenstunden eller efter en lukket pause, vil hallen blive låst op 10 minutter inden jeres svømmetid begynder.

 

Hvis I er forhindret i at benytte tiden, skal afbud ske senest 14 dage inden. Hvis vi ikke modtager et afbud, forbeholder vi os retten til at opkræve leje for det bookede tidsrum.

 

Ligeledes forbeholder Rønne Svømmehal sig retten til at aflyse træningstider på grund af særlige arrangementer. Aflysningen skal være jer i hænde med et varsel på minimum 2 uger før aflysningen.

 

Som udgangspunkt er alle brugere aflyst i skolernes ferieperioder. Det kan ikke garanteres, at det er muligt at efterkomme ønsket om træning i disse perioder. Ønskes svømmetider i skolernes ferieperioder skal disse søges separat.Ordensregler

De almindelige ordensregler er altid gældende for alle der benytter hallen, det gælder også under skole-, institutions-, dagtilbuds-, klub- og foreningssvømning.

Vandrutsjebanen kan benyttes ved sæsonafslutning inden juleferie og sommerferie. Sikkerhed

Rønne Svømmehal forbeholder sig retten til at kontrollere, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt.


Alle der skal fungere som livreddere i Rønne Svømmehal, skal have en gyldig bassinlivredderprøven og anlægsdelen samt formprøven skal som minimum være bestået i Rønne Svømmehal.

 

Det er altid muligt at henvende sig til Rønne Svømmehal for at bestille en eller flere livreddere mod betaling.

Vær opmærksomme på, at I kan risikere, at vi afviser svømmere, hvis ikke I overholder Svømmehallens sikkerhedsregler.

 

Livreddergebyret er 300 kr. pr. time i hverdage og 350 kr. pr. time i weekenden. 


Bassinlivredderprøven koster 450 kr. og varer ca. 1 time.

Bassinlivredderprøven aflægges i Rønne Svømmehal og det er muligt for lærere på de kommunale skoler at benytte svømmehallen til at træne sig op til prøven tre måneder forud for en prøve. Lærerne kan benytte hallen gratis, når der er åbent for motionssvømning og for alle. Bemærk at prøven skal bookes, inden man kan benytte hallen gratis. 

For de, der skal bestå en bassinlivredderprøve, henstiller vi til, at man benytter sig af vores kursus af 1 times varighed, hvor man bliver undervist i bl.a. HLR. 

Hvis man i forvejen har en gyldig bassinlivredderprøve, og udelukkende skal bestå anlægsdelen og formprøven, koster det 350 kr.


Baderegler

Vi beder jer føre kontrol med jeres svømmere. Alle skal vaskes under bruseren uden badetøj på. Man skal afvaskes med sæbe og håret skal skylles. Hvis man ikke skyller håret, skal man benytte badehætte.

Svømmehallen vil ved sæsonopstart, holde et kort oplæg for alle skoleklasser og børnehaver vedr. afvaskning og sikkerhed. Det vil tage 10 min. af jeres svømmetid den første gang.

Vi beder jer sørge for, at de der går livreddere i Rønne Svømmehal, har læst vores ordensregler. De hænger både ude og indefor i hallen.

Baderegler og sikkerhedsregler hænger i hallen, men de står også her på hjemmesiden. 


Aktiviteter vi kan tilbyde

Det er muligt at booke en instruktør, hvis man får lyst til at lave en anderledes træning eller mangler en underviser til svømning. Det koster 350 kr. pr. time i hverdage.


Velkommen i Rønne Svømmehal