Info til klubber & foreninger

INFO TIL KLUBBER & FORENINGER

I tidsrummet kl. 16.00-20.00 alle hverdage, er tiderne i svømmehallen prioriteret til børne- og unge aktiviteter samt andre folkeoplysende aktiviteter. Fordelingsreglerne kan læses her.


Herunder forsøger vi at besvare de oftest stillede spørgsmål vi får fra klubberne og foreningerne. 


Booking

Alle tider skal ansøges via Conventus. 


Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 15. marts

Vi tilstræber at fordele tiderne hurtigst muligt, oftest er dette på plads medio april. Bemærk, at hvis tiderne er ansøgt i tidsrummet inden kl. 16.00 kan de ikke godkendes endeligt, før vi har godkendt ansøgninger fra skolerne, der har ansøgningsfrist d. 1. juli. 


Når tiderne er godkendt af Rønne Svømmehal, skal I som klub/ forening huske at detailbooke alle de tider I skal bruge. Er der enkelte dage, hvor I ved I ikke skal benytte hallen, så undlad venligst at booke tiden. 


Der skal ved ansøgning gives oplysning om forventet deltagerantal, aldersgruppe og aktivitet i feltet "Bemærkning". Derudover beder vi jer også oplyse hvorvidt I skal bruge livreddere samt hvor mange. 


Bemærk, at børnebassinet fremadrettet skal søges separat fra de øvrige to bassiner. Ønsker I hele hallen, skal I derfor lave en ansøgning for hhv. 25 meter- og springbassin samt børnebassin.

Hvis børnebassinet ikke er reserveret til anden side, vil man frit kunne benytte det i den tid man har lejet den øvrige del af hallen. Er børnebassinet lejet ud til anden side, vil man blive fratrukket beløbet på hvad der svarer til at leje børnebassinet.


Hvis I er forhindret i at benytte tiden, skal afbud ske senest 14 dage inden. Hvis ikke vi modtager et afbud, forbeholder vi os retten til at opkræve leje for det bookede tidsrum. Det er ikke tilladt, at I som klub eller forening selv sletter tiden i Conventus, hvis den er detailbooket. Dette af hensyn til svømmehallens planlægning. 

Ligeledes forbeholder Rønne Svømmehal sig retten til at aflyse træningstider på grund af særlige arrangementer. Aflysningen skal være jer i hænde med et varsel på minimum 14 dage før aflysningen.


Bemærk at alle tider som udgangspunkt er aflyst i skolernes ferieperioder samt på helligdage. Ønskes tider disse dage, skal de søges separat.

Skolernes ferieperioder kan ses her.


Uanset hvem der lejer hallen, er de bassiner eller baner I har lejet, jeres i hele lejeperioden. I har ret til at benytte bad og omklædning 10 minutter inden svømmetiden starter. Efter endt svømmetid kan I benytte bad og omklædning i 15 minutter. Vi beder jer respektere disse regler, da de er nødvendige, især når svømmetider mellem de forskellige brugere skal hænge sammen på fornuftig vis.

I er altid velkommen til at benytte vores cafeteria så længe I måtte have lyst, når hallen er åben. Hvis I er de første brugere fra morgenstunden, vil hallen blive låst op 10 minutter inden svømmetiden starter.


Priser

Folkeoplysende bornholmske klubber og foreninger skal betale 169,28 kr. pr. time for leje af svømmehallen (Takst 2022). 


Er du ikke en bornholmsk klub eller forening, opkræves der et gebyr svarende til hvad det koster for private at leje hallen.  


Det er muligt udelukkende at leje børnebassin eller 25 meter- og springbassin. 

Bemærk, at prisen for børnebassinet vil blive modregnet, såfrem det er udlejet til en anden brugergruppe. Er der ingen der benytter børnebassinet, vil der blive opkrævet fuld halleje.

Prisen for leje af børnebassinet er 70 kr. pr. time. 


Livreddergebyret er 280 kr. pr. time i hverdagene og 330 kr. pr. time om natten, i weekender og på helligdage.


Det er ikke tilladt at leje hallen til 169,28 kr. i timen og opkræve entré fra brugere. Hvis I ønsker at tage entré, koster det 885 kr. at leje hallen. Det samme gør sig gældende for entrégivende foreningsarrangementer. Prisen justeres pr. 1. januar 2023 til 925 kr. i hverdage og 1.075 kr. i weekender. 

Det er heller ikke tilladt at udleje eller videreformidle faciliteterne til 3. part. 


Saunaen er som udgangspunkt lukket, men kan bookes mod betaling i forbindelse med leje af svømmehallen. Prisen for begge saunaer i en time er 69 kr. Bemærk at prisen justeres pr. 1. januar 2023, da energipriserne stiger væsentligt. Endelig pris er ikke fastsat endnu.


Optimal udnyttelse af faciliterne

Vi forsøger at udnytte svømmehallen og alle tiderne optimalt. Hvilket der også er lagt op til fra kommunens side.


Vi er som selvejende institution ikke forpligtet til at efterkomme de kommunale fordelingsregler. Men da vi får kommunalt støtte, henstiller kommunen til at vi også benytter os af reglerne. Vær opmærksom på, at der ikke er noget krav fra kommunens side om, at vi stiller hallen til rådighed i weekender. Derfor forbeholder vi os også retten til at afvise ansøgte tider i weekender, hvis ikke det giver et positivt dækningsbidrag for svømmehallen.

Derudover forbeholder vi os også retten til at afvise tider, hvor der ikke er mere end 12 deltagere, jf. fordelingsreglerne. Vi har de seneste mange år ført statistik over badegæster, også i alle skole- klub- og foreningstider. På den baggrund har vi dannet os et meget nøjagtigt billede af, hvornår svømmehallen er udnyttet optimalt.


De senste 6 år, har det ikke været nødvendigt at afholde halfordelingsmøde. Ud fra kriterierne i fordelingsreglerne er vi godt stillet i forhold til at vurdere hvem tiderne skal tilgå.

Bl.a. tilgodeser vi nye foreninger og nye aktiviteter i hallen. Deruodver bliver foreninger der udnytter træningstiderne hele sæsonen frem for halvdelen af sæsonen prioriteret højere. Ligeledes prioriteres foreninger, der har mange eller forventes at have mange deltagere til aktiviteten. Endeligt kigger vi også på hvor mange timer de enkelte klubber og foreninger i forvejen har i hallen. Vi ønsker at tilgodese så mange forskellige brugergrupper som muligt. Dog er vi opmærksomme på prioriteringsrækkefølgen: 

1. Bornholms Ungdomsskole

2. Aktiviteter for børn og unge

3. Talentudvikling, eliteudøvere og handicappede

4. Folkeoplysende voksenundervisning

5. Aktivitet for voksne


I weekender prioriteres idrætslige arrangementer før træningsaktiviteter. 

Bemærk, at den enkelte forening ikke nødvendigvis har ret til at få samme tid og facilitet, som de havde i foregående sæson. Heller ikke selvom tiden ikke er misligholdt. Ved hver ansøgningsrunde fordeles tiderne efter de skitserede prioriteringer længere oppe i dette afsnit. 


Sikkerhed

For alle klubber og foreninger gælder følgende sikkerhedsregler: Der skal der være én livredder på bassinkanten pr. 30 personer i vandet.

Husk, en livredder må ikke opholde sig i vandet, men skal til enhver tid opholde sig på bassinkanten. 


Alle klubber og foreninger der lejer svømmehallen skal have en livredder på bassinkanten pr. 30 personer i vandet. Hvis I har flere end 30 personer i vandet skal der være tilsvarende livreddere på bassinkanten. Livredderen må ikke selv opholde sig i vandet. Livredderen skal have en gyldig bassinlivredderprøve. Prøven skal bestås hvert år og anlægsdelen og formprøven skal som minimum bestås i Rønne Svømmehal.


Bassinlivredderprøven koster 450 kr. og varer ca. 1 time. Det er muligt at tilmelde sig forberedende kursus forud for bassinlivredderprøven.

Hvis man i forvejen har en gyldig bassinlivredderprøve, og udelukkende skal bestå anlægsdelen og formprøven, koster det 300 kr.


Læs mere om bassinlivredderprøven samt kommende datoer her.


Det er altid muligt at henvende sig til Rønne Svømmehal for at bestille en eller flere livreddere mod betaling. Vær opmærksom på, at vi kan risikere at afvise svømmere, hvis ikke I overholder svømmehallens sikkerhedsregler.


Vi vil gerne udspecificere at bassinlivredderprøver der er taget i Gudhjem Svømmehal ikke er gældende i Rønne Svømmehal. Springbassinnet i Rønne Svømmehal er dybere end bassinet i Gudhjem Svømmehal. Hvis man skal stå livredder i Rønne Svømmehal, skal man kunne redde en person op fra det dybeste sted i svømmehallen.


Bade og ordensregler

I den offentlige åbningstid forsøger vi at håndhæve vores baderegler ved at føre jævnlig kontrol med dem der tager brusebad. Der er også opsat nye skilte i baderummene. Vi beder også jer om at føre kontrol med jeres svømmere. Det er jeres eget ansvar at alle de brugere I måtte have, får vasket sig ordentligt.

Alle skal vaskes under bruseren, uden badetøj på. Man skal afvaskes med sæbe og håret skal skylles. Hvis ikke man skyller sit hår, skal man benytte badehætte.


Det er klubben og foreningens eget ansvar at føre opsyn med de børn og voksne, der opholder sig i omklædningsrummene. Hvis der bliver ødelagt inventar, vil foreningen blive draget til ansvar. 

Vi beder jer sørge for, at de der går som livreddere i Rønne Svømmehal har læst vores ordensregler, baderegler og sikkerhedsregler. De hænger både uden og indenfor i hallen samt her på vores hjemmeside. 


Aktiviteter

I kan frit benytte al det udstyr der tilhører svømmehallen og som står tilgængeligt fremme. Det gælder både svømmevinger, bælter, aquaorme, svømmebriller samt legetøj. 


Det er muligt at leje f.eks. en Aquabike- eller Aquajogginginstruktør, hvis man får lyst til at lave en anderledes træning. Det koster udover halleje, 350 kr. pr. time inkl. udstyr. 


I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information og afklarende spørgsmål.