Info til skoler & børnehaver

INFO TIL SKOLER & BØRNEHAVER

I tidsrummet kl. 9.00-13.00 alle hverdage, er tiderne i svømmehallen forbeholdt skoler og børnehaver. Fordelingsreglerne kan læses her.


Herunder forsøger vi at besvare de oftest stillede spørgsmål vi får fra skolerne samt børnehaverne. Bemærk under sikkerhed, at der er krav om hvor mange voksne/ livreddere der skal være til stede i hallen afhængig af om I er en børnehave eller skole. 


Booking

Alle tider skal ansøges via Conventus. 


Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 1. juni. Vi tilstræber dog at fordele tiderne hurtigst muligt, men det kræver at alle skoler har sendt en ansøgning, før vi endeligt kan godkende tiderne. 

Når tiderne er godkendt af Rønne Svømmehal, detailbooker svømmehallen alle de tider I skal bruge. Er der enkelte dage, hvor I ved I ikke skal benytte hallen, så bedes I give os besked.


Der skal ved ansøgning gives oplysning om forventet deltagerantal samt klassetrin i feltet "Bemærkning". 


Bemærk, at alle bassiner fremadrettet skal søges separat. Ønsker I hele hallen, skal I derfor lave en ansøgning for hhv. 25 meterbassin, springbassin samt børnebassin. 


Hvis I er forhindret i at benytte tiden, skal afbud ske senest 14 dage inden. Hvis ikke vi modtager et afbud, forbeholder vi os retten til at opkræve leje for det bookede tidsrum.

Ligeledes forbeholder Rønne Svømmehal sig retten til at aflyse træningstider på grund af særlige arrangementer. Aflysningen skal være jer i hænde med et varsel på minimum 14 dage før aflysningen.


Uanset hvem der lejer hallen, er de bassiner eller baner I har lejet, jeres i hele lejeperioden. I har ret til at benytte bad og omklædning 10 minutter inden svømmetiden starter. Efter endt svømmetid kan I benytte bad og omklædning i 15 minutter. Vi beder jer respektere disse regler, da de er nødvendige, især når svømmetider mellem de forskellige brugere skal hænge sammen på fornuftig vis.


Priser

Kommunale skoler og børnehaver betaler ikke for brug af Rønne Svømmehal. 


Private skoler og børnehaver skal betale for leje af hallen. 

Det er muligt at leje et eller flere bassiner. 

Det koster 925 kr. at leje hele hallen. Ønsker I kun at leje enkelte bassiner, vil prisen differentiere, afhængig af hvem der ellers benytter hallen i samme tidsrum. 


Livreddergebyret er 300 kr. pr. time i hverdage.

Bemærk at Rønne Svømmehal, uden beregning, stiller en livredder til rådighed for de kommunale skoler, når der er mellem 16-30 elever i vandet. 


Børnehaver, herunder både kommunale og private samt private skoler skal betale for én livredder.  


Deltagerantal


Børnebassin max 29 personer pr. time

25 meter bassin max 73 personer pr. time

Springbassin max 49 personer pr. time


Rønne Svømmehal stiller en livredder på kanten til at føre opsyn med op til 30 badende. Hvis I har flere badende, beder vi jer om på forhånd at booke en livredder, eller selv sørge for, at der en livredder til stede på bassinkanten med gyldigt livredderbevis fra Rønne Svømmehal.


Sikkerhed

For alle skoler gælder følgende sikkerhedsregler: Der skal der være en livredder på bassinkanten pr. 15 børn i vandet.


For alle dagtilbud gælder følgende sikkerhedsregler: Der skal der være en voksen på bassinkanten pr. 8 børn i vandet, hvoraf mindst én skal have en gyldig bassinlivredderprøve.

Husk, en livredder må ikke opholde sig i vandet, men skal til enhver tid opholde sig på bassinkanten. 


Eksempel 1: En børnehave med 11 børn. Der skal være to voksne på bassinkanten hvoraf minimum en har en gyldig bassinlivredderprøve. Er der over 16 børn i vandet, skal der være tre voksne på bassinkanten, hvoraf minimum en har en gyldig bassinlivredderprøve. 


Eksempel 2: En kommunal skole med 31 børn. Der skal være tre livreddere på bassinkanten og alle tre skal have en gyldig bassinlivredderprøve. Svømmehallen stiller gratis én livredder til rådighed, skolen skal selv stille med de to øvrige livreddere. Kan skolen ikke stille med to livreddere, kan skolen  - mod betaling og aftale - få en ekstra livredder fra svømmehallen. 


Uanset om man skal stå livredder for en skole eller børnehave, er der krav om, at bassinlivredderprøven skal bestås hvert år hvoraf anlægsdelen og formprøven som minimum skal bestås i Rønne Svømmehal.

Rønne Svømmehal er forpligtet til, uden beregning, at stille en livredder til rådighed for de kommunale skoler, når der er mere end 15 børn i vandet. Hvis der er flere end 30 børn i vandet, er det skolens eget ansvar at stille tilsvarende livreddere på kanten eller huske at booke ekstra livredder fra svømmehallen.

Det er altid muligt at henvende sig til Rønne Svømmehal for at bestille en eller flere livreddere mod betaling. Vær opmærksom på, at vi kan risikere at afvise svømmere, hvis ikke I overholder svømmehallens sikkerhedsregler.

Bassinlivredderprøven koster 450 kr. og varer ca. 1 time. På nuværende tidspunkt har vi ikke nogen hold, hvor man træner til bassinlivredderprøven. Hvis vi oplever det som et ønske fra flere, vil vi arbejde på at oprette et hold.

Det er muligt for lærere på øens skoler at benytte svømmehallen til at træne sig op til prøven to måneder forud for en prøve. Lærerne kan benytte hallen gratis, når der åbent for motionssvømning og for alle. Bemærk at bassinprøven skal bookes inden man kan benytte hallen gratis. For øvrige der skal bestå en bassinlivredderprøve, henstiller vi til, at man tilmelder sig forberedende kursus af 1 times varighed. Læs mere om bassinlivredderprøven samt kommende datoer her.


Vi vil gerne udspecificere at bassinlivredderprøver der er taget i Gudhjem Svømmehal ikke er gældende i Rønne Svømmehal. Springbassinnet i Rønne Svømmehal er dybere end bassinet i Gudhjem Svømmehal. Hvis man skal stå livredder i Rønne Svømmehal, skal man kunne redde en person op fra det dybeste sted i svømmehallen.


Bade og ordensregler

Vi beder jer om at føre kontrol med jeres svømmere. Det er jeres eget ansvar, at alle de elever og børn I måtte have med i svømmehallen, får vasket sig ordentligt. Alle skal vaskes under bruseren, uden badetøj på. Man skal afvaskes med sæbe og håret skal skylles. Hvis ikke man skyller sit hår, skal man benytte badehætte.


Vi vil fortsat, fra svømmehallens side, gerne holde et kort oplæg for alle skoleklasser og børnehaver, når sæsonen starter igen. Dette kommer til at tage et kvarter af jeres svømmetid.


Det er lærernes og pædagogernes ansvar at føre opsyn med de børn, der opholder sig i omklædningsrummene. Hvis der bliver ødelagt inventar, vil skolen eller insitutionen blive draget til ansvar. 

Vi beder jer sørge for, at de der går som livreddere i Rønne Svømmehal har læst vores ordensregler, baderegler og sikkerhedsregler. De hænger både uden og indenfor i hallen samt her på vores hjemmeside. 


Aktiviteter

I kan frit benytte al det udstyr der tilhører svømmehallen og som står tilgængeligt fremme. Det gælder både svømmevinger, bælter, aquaorme, svømmebriller samt legetøj. 


De fleste skoler har ligeledes selv udstyr stående i aflåste rum eller bokse i svømmehallen. Husk at udstyret er jeres eget ansvar. Er I interesseret i at få mere udstyr ind i hallen, kontakt os da venligst inden. 


Det er muligt at leje f.eks. en Aquabike- eller Aquajogginginstruktør, hvis man får lyst til at lave en anderledes træning. Det har flere ældre klassetrin (valgfag) bl.a. benyttet sig af.


Det er også muligt at leje en svømmeinstruktør, hvis I som skole står med manglende kompetencer inden for dette felt, eller oplever sygdom. Det koster udover halleje 350 kr. pr. time inkl. udstyr. 

I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information og afklarende spørgsmål.