Regler i svømmehallen

BADE

ORDEN

& SIKKERHEDSREGLER


BADEREGLER

 • Inden besøg i bassinerne skal du vaske dig under bruseren uden badetøj. Hele kroppen skal sæbes ind og skylles af. 
 • Håret skal vaskes og skylles grundigt eller du kan benytte badehætte, der dækker det uvaskede hår fuldstændigt. 
 • Efter toiletbesøg og sauna skal du vaske dig under bruseren igen. 
 • Badetøjet skal være rent og beregnet til formålet. 
 • Du må ikke bære undertøj under badetøjet. 
 • Børn der ikke er renlige skal bære svømmebleer og tætsluttende neoprenbadebukser. 
 • Du må ikke forurene vandet under badning ved spytning, næsepudsning eller urinering. 
 • Du må ikke bade, hvis du har en smitsom sygdom som fx diarré, forkølelse, øre-eller øjenbetændelse, betændelse i huden eller gulsot (Hepatitis A) i den smitsomme fase. 
 • Har du fodvorter eller fodsvamp, må du bade, hvis du er under lægebehandling. 
 • Brug ikke udendørs fodtøj i barfodsområdet. 
 • Det er ikke tilladt at barbere sig i svømmehallens badeområde.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til livredderen.

ORDENSREGLER

Generelt

  • Brug af svømmehallen sker på eget ansvar.
  • Børn under 9 år må kun benytte svømmehallen sammen med en voksen over 16 år.
  • Børn der er fyldt 7 år, har ikke adgang til omklædningsrum for det modsatte køn.
  • Badende må ikke have tyggegummi, bolsjer eller lignende i munden.
  • Der må ikke løbes og skubbes.
  • Indtagelse af mad og drikke må kun ske i cafeteriaet.
  • Mobiltelefon og kamera må ikke benyttes i omklædningsrum.
  • Snorkel, svømmefødder og dykkerudstyr må ikke benyttes i åbningstiden.
  • Det er ikke tilladt at hænge i banetovene.
  • Der er ingen gældende badetid. Vær opmærksom på opkald fra bassinerne sker 15 minutter inden lukketid, på nær ved morgensvømning.
  • Rønne Svømmehal påtager sig intet ansvar for bortkommende genstande.

  Vipper

  • 1 og 3 meter vippen må benyttes samtidig.
  • Det er tilladt at benytte svømmebriller, -bælte og -vinger, ved spring fra 1 m vippen.
  • 5 m tårnet åbner på klokkeslættet xx.15 og xx.45.
  • Når 5 m tårnet er åbent, er 1 og 3 m vippen lukket.
  • Der må kun være én person på vipperne ad gangen.
  • Man skal benytte stigerne, der er i samme side som vippen, ved opstigning fra springbassinet.

  Vandrutsjebane

  • Respekter det grønne lys.
  • Det er ikke tilladt at stå op, sidde på knæ eller bremse.
  • Det er tilladt for en voksen, at køre med et lille barn. Alle andre skal køre enkeltvis.
  • Så snart du rammer vandet, skal du svømme til siden og forlade området.
  • Det er ikke tilladt at hænge i vangerne under rutsjebanen.
  • Den lille rutsjebane må benyttes hvis man er under 8 år.

  Legeting

  • Legetøj må benyttes i børnebassinet og i den del af banebassinet der er afspærret til leg.
  • Det er ikke tilladt at stable legetøjet.
  • Det er ikke tilladt at springe på legetøjet fra kanten af bassinerne.
  • Vær venlig at vise hensyn til andre badende, når du benytter legetingene.

   

  Tilsidesættelse af Rønne Svømmehals anvisninger kan medføre bortvisning.

  SIKKERHEDSREGLER

  Generelt

  • Det er Rønne Svømmehals ansvar, at der som minimum altid er en person til stede i svømmehallen, der har kendskab til det tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner.
  • Alle livreddere ansat i Rønne Svømmehal skal have en gyldig bassinlivredderprøve. Prøven skal bestås hvert år i Rønne Svømmehal.
  • Ved motionssvømning om morgenen skal der altid være minimum en livredder til stede i hallen. Livredderen har tilladelse til at passe både billetsalg og føre opsyn med alle badende.
  • Ved offentlig badning skal der altid være minimum to livreddere til stede i hallen. Livredderne har tilladelse til at passe billetsalg samt varetage rengøring i cafeteria og omklædningsrum. 

   

  Sikkerhedsregler for skole– og institutionssvømning udstukket af BRK

  Aktiviteter i bassin (svømmehaller, friluftsbade og lignende)

  • Der skal være mindst én person med gyldig bassinlivredderprøve til stede på bassinkanten pr. påbegyndt 15 børn i vandet. (Bassinlivredderprøve skal aflægges hvert år). Det er skolelederens ansvar, at skolernes personale opfylder kravet om gyldig bassinlivredderprøve.
  • Rønne Svømmehal og Gudhjem Svømmehal er forpligtet til uden beregning at stille én livredder til rådighed på bassinkanten, når der er mere end 15 børn i svømmehallen.
  • Det er svømmehallens ansvar, at der altid er en person, der har kendskab til svømmehallens tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner til stede i svømmehallen under skolesvømning. Personen skal kunne træde til som bassinvagt med kort varsel i særlige situationer, hvor underviseren må forlade bassinkanten.
  • Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar, at udbydes den fornødne undervisning samt prøveaflæggelser, for at kunne opfylde ovenstående krav.
  • Ved svømning i andre bassiner end Gudhjem Svømmehal og Rønne Svømmehal er det skolelederens ansvar at sikre ovennævnte sikkerhedsniveau.

   

  Sikkerhedsregler for svømning i dagtilbud udstukket af BRK

  Aktiviteter i bassin (svømmehaller, friluftsbade og lignende)

  Det er dagtilbuddenes ansvar at:

  • Der under svømning i bassin altid er minimum 1 medarbejder tilstede på bassinkanten for hver 8 børn, som er i vandet.
  • Mindst 1 af de tilstedeværende medarbejdere fra dagtilbuddet har gyldig bassinlivredderprøve.

  Det er svømmehallens ansvar at:

  • Der under svømning i bassin altid er 1 livredder med kendskab til hallens anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner til stede i hallen.

  Det er Sekretariatet for Børn og Fritids ansvar at:

  • Der udbydes den fornødne undervisning samt prøveaflæggelser, således at kravet om gyldig bassinlivredderprøve kan opfyldes.

   

  Sikkerhedsregler for klubber og foreninger

  Det er svømmehallens ansvar at:

  • Der altid er en person til stede i svømmehallen, der har kendskab til det tekniske anlæg, evakuerings- og beredskabsplaner. Det er klubber- og foreningerne der betaler gebyret for livredderen.

  Det er klubbens/ foreningens ansvar at:

  • Der skal være mindst én person med gyldig bassinlivredderprøve til stede på bassinkanten pr. påbegyndt 30 personer i vandet. (Bassinlivredderprøven skal bestås hvert år). Det er lederen af klubben- eller foreningens ansvar, at livredderen opfylder kravet om gyldig bassinlivredderprøve.
  • Anlægsdelen af bassinprøven skal aflægges og bestås i Rønne Svømmehal.

   

  De almindelige ordensregler er altid gældende for alle der benytter hallen, det gælder også under skole-, institutions-, dagtilbuds-, klub- og foreningssvømning.

  Vandrutsjebanen kan benyttes ved sæsonafslutning inden juleferie og sommerferie.

  Som udgangspunkt er alle brugere aflyst i skolernes ferieperioder. Det kan ikke garanteres at det er muligt at efterkomme ønsket om træning i disse perioder.

  Der er adgang til omklædningsfaciliteter 10 minutter inden badetiden starter. Omklædningsrummene skal forlades senest 15 minutter efter badetiden er slut.

  Rønne Svømmehal forbeholder sig retten til at kontrollere, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt.

   

  Vedtaget af bestyrelsen for

  Rønne Svømmehal

  Oktober 2022